Právní ujednání

Podmínky a pravidla užívání stránek

Přístupem ke stránkám společnosti KO-EL elements s.r.o. se sídlem Mariánské náměstí 805/13, 250 0 01, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ: 05937418, zapsané v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 273355 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen KO-EL elements ) a jejich používáním přijímáte bez omezení následující pravidla a podmínky. Váš přístup ke stránkám KO-EL elements s.r.o. podléhá těmto pravidlům a rovněž všem odpovídajícím právním předpisům.

Obsah

Stránky KO-EL elements s.r.o. obsahují informace týkající se služeb a speciálních nabídek společnosti KO-EL elements s.r.o. Všechny informace obsažené na těchto stránkách mají pouze informativní charakter, informace zde obsažené nelze nárokovat.

Snažíme se o to, aby informace uvedené na stránkách byly co nejúplnější, avšak naše společnost si vyhrazuje právo provádět kdykoli bez upozornění změny aktuální nabídky našich výrobků oproti nabídce uvedené na stránkách, popř. i jiné změny.

Hypertextové linky

Stránky KO-EL elements s.r.o. mohou obsahovat hypertextové linky na jiné internetové stránky, které jsou zcela nezávislé na stránkách KO-EL elements s.r.o. KO-EL elements s.r.o. nepřebírá záruku za přesnost, úplnost nebo hodnověrnost informací obsažených na takovýchto stránkách a za bezpečnost těchto stránek. Přístup ke kterýmkoli jiným internetovým stránkám spojeným se stránkami KO-EL elements s.r.o. provádíte na vaše vlastní nebezpečí.

Žádná záruka přesnosti

Třebaže se všemožně snažíme zajistit, aby všechny informace na těchto stránkách byly správné, nelze zaručit jejich přesnost a naše společnost KO-EL elements s.r.o. není odpovědná za přesnost nebo úplnost kterékoli informace obsažené na těchto stránkách.

Omezení odpovědnosti

Společnost KO-EL elements s.r.o. není odpovědná za jakékoli přímé i nepřímé škody vyplývající z vašeho přístupu ke stránkám KO-EL elements s.r.o., nebo z jejich používání, včetně jakékoli ztráty nebo škody způsobené viry, které napadly váš počítač, nebo způsobené tím, že jste spoléhali na informace získané ze stránek KO-EL elements s.r.o..

Aktualizace podmínek a pravidel

Společnost KO-EL elements s.r.o. si vyhrazuje právo aktualizovat tyto podmínky a pravidla, kdykoli to budou vyžadovat potřeby její činnosti nebo změna příslušných právních předpisů.